Oudercommissie

De Wet Kinderopvang verplicht de kinderopvang ondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen. Deze wet geeft oudercommissies advies rechten over bijvoorbeeld onderwerpen als kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang.

Deze advies rechten worden vertaald in een zogenaamd medezeggenschaps reglement. Het reglement wordt vastgesteld door het kindercentrum of gastouderbureau.
Dit medezeggenschaps reglement beschrijft de procedures en bevoegdheden van de oudercommissie in die specifieke organisatie.

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders, het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en het geven van adviezen aan de directie.

De Kikkertjes heeft een oudercommissie die fungeert als adviesorgaan voor het team. De oudercommissie bestaat uit een vertegenwoordiging van 5 ouders van geplaatste kinderen. De oudercommissie denkt mee en zoekt naar oplossingen voor bepaalde zaken en eventuele problemen.

Het organiseren van activiteiten, zoals de Ouder & Kinddag, thema-avonden en de juffendag is één van de taken van de oudercommissie.

De ouders kunnen de leden aanspreken of mailen (oudercommissie@dekikkertjes.nl) als zij suggesties hebben of punten willen inbrengen.

De wijze waarop de oudercommissie functioneert, kan nagelezen worden in het Huishoudelijk Reglement van de Oudercommissie. In de hal van De Kikkertjes ligt een exemplaar van dit reglement, deze kunt u inzien.

 

Interesse om ook deel te nemen aan de OC, laat het ons weten!