Medicijnen tijdens de opvang

Geneesmiddelen worden daar waar mogelijk door ouders zelf toegediend. Als dit niet mogelijk is kan een geneesmiddel tijdens opvanguren door pedagogisch medewerkers worden toegediend. Dit kan alleen als het dagelijkse ritme van de groep en een goede zorg voor de overige kinderen niet wordt belemmerd en onderstaande stappen worden gevolgd. Deze stappen gelden voor zowel reguliere geneesmiddelen als homeopathische middelen:

1. Check of het geneesmiddel aan de volgende punten voldoet:

  • Het geneesmiddel zit in de verpakking met originele bijsluiter en eventuele sticker met dokters voorschrift van toediening.
  • Het geneesmiddel is voorgeschreven op naam van het betreffende kind.
  • De houdbaarheidsdatum van het geneesmiddel is nog niet verstreken.
  • Een geneesmiddel is bij voorkeur eerst thuis door ouders toegediend

Het geneesmiddel is in Nederland erkend: te herkennen aan een code op de verpakking: Reguliere medicijnen: RVG+volgnummer Homeopathische middelen: RHV+volgnummer

2. Ouders geven toestemming voor toediening door middel van de “overeenkomst toediening geneesmiddelen”. Op dit formulier worden ook de instructies voor het toedienen vastgelegd.

3. Bewaar het geneesmiddel volgens voorschrift en buiten bereik van kinderen.

4. Toedienen van het geneesmiddel gebeurt door geïnstrueerde vaste pedagogisch medewerkers (en dus niet door invalkrachten of stagiaires).

5. Toediening wordt geregistreerd. Wanneer het geneesmiddel is toegediend wordt hier een aantekening van gemaakt op de “Aftekenlijst toediening geneesmiddelen”

6. Formulieren worden opgeslagen. Wanneer de medicatie niet meer toegediend hoeft te worden dan worden de “Overeenkomst toediening geneesmiddelen” en “Aftekenlijst toediening geneesmiddelen” opgeslagen in het kinddossier

 

Medicijnformulier