Klachtenprocedure.

Als kinderdagverblijf vinden wij het erg belangrijk dat de band met ouders optimaal is. Toch kan het voorkomen dat een ouder niet tevreden is of een klacht heeft.

De wenselijke weg is om deze klacht aan te geven bij de persoon waar het om gaat of de direct leidinggevende van deze persoon., zodat er in een gesprek de zorg of klacht kan worden opgelost. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost dan kan een ouder een officiële klacht indienen. De Kikkertjes hanteert dan het  model klachtenregelement wat is opgemaakt in samenwerking met BOinK (belangen organisatie van ouders), Branche kinderopvang en de MO GROEP (maatschappelijke ontwikkeling voor iedereen).

Klachtenprocedure 
 

Jaarverslag 2016 geschillencommissie ouders

jaarverslag 2016