GGD

GGD Nederland is de landelijke koepelorganisatie van de 28 GGD’en. De vereniging GGD Nederland behartigt de belangen van deze GGD’en.

Voor de branche Kinderopvang toetst de GGD de kindercentra of zij aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.

Om het jaar worden kindercentra onaangekondigd getoetst. Ten opzichte van een aangekondigde inspectie geeft een onaangekondigde inspectie de GGD-inspecteur een beter beeld van de dagelijkse praktijk. Bij deze inspectie ligt de nadruk vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Doordat het toezicht zich beperkt tot deze kern zaken, betekent dit dat voor houders de toezicht last vermindert.

De GGD-inspectie in het kort

Elk kindercentrum wordt jaarlijks bezocht door een GGD-inspecteur, die toetst of het kindercentrum aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet. De gemeente kan sancties opleggen als een kindercentrum niet aan de eisen voldoet.

GGD-inspectierapporten zijn openbaar. In de hal van De Kikkertjes ligt een exemplaar van dit reglement, deze kunt u inzien. Ook kunt u het inspectierapport opvragen via de GGD of gemeente.

Bekijk de inspectierapporten

Andere inspecties

Naast de GGD zijn er instanties die andere kwaliteitsaspecten van kinderopvang controleren.
De kindercentra moeten voldoen aan eisen op het gebied van:

Brandveiligheid: controle hierop gebeurt door de regionale brandweer.
Voedselveiligheid en de veiligheid van speeltoestellen, kinderbedden en -boxen: inspecties op dit terrein vinden plaats door de Voedsel en Waren autoriteit (VWA).
Arbeidsomstandigheden: deze inspecties vinden plaats door de Arbeidsinspectie.

Kinderdagverblijf De Kikkertjes is een door de GGD officieel goedgekeurde kinderopvang en voldoet aan alle gestelde eisen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. Daarnaast is De Kikkertjes in het bezit van alle vereiste gemeentelijke vergunningen.

In de hal van De Kikkertjes ligt een exemplaar van dit keuringsrapport, deze kunt u inzien.

Voor meer informatie over de GGD kunt u de site bezoeken: www.ggd.nl