Missie & Visie van kinderopvang De Kikkertjes

“Eerste klas voor uw kroost”

Kinderopvang biedt voor kinderen van 0 tot 4 jaar een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Stelt de ouders in staat arbeid en zorg te combineren. 

De Kikkertjes biedt een veilige speelomgeving waar kinderen met leeftijdsgenootjes kunnen spelen.
Vanaf het moment dat een baby’tje bij ons komt, totdat het “uitvliegt” naar de basisschool, wordt het aan allerlei uitdagingen en nieuwe vaardigheden blootgesteld. Onder begeleiding van onze pedagogische medewerksters leren de kinderen om samen te spelen en wordt de zelfstandigheid bevordert. Mooie vaardigheden ter voorbereiding op de basisschool. Er worden gevarieerde spelmaterialen en activiteiten aangeboden. 
Er wordt aandacht besteed aan groepsprocessen, maar het welbevinden van het individu heeft prioriteit. Het is, voor ons, erg belangrijk dat elk kind zich veilig en vertrouwd voelt bij de opvang. Daardoor kan een kind met een gerust hart aan ons toevertrouwd worden.

De Visie van kinderdagverblijf De Kikkertjes is:

•    Respect tonen en vertrouwen uitstralen, samenwerken en doelgericht zijn.
•    Kinderen de ruimte bieden om zich te ontwikkelen. Een belangrijke inspiratiebron hebben wij gevonden in de richtlijnen van Reggio Emillia. > Lees meer

Als een baby’tje naar de opvang komt zijn onze sleutelwoorden, warmte, aandacht, zorgzaamheid en geborgenheid. Naar mate het kindje groter wordt, komen er steeds meer belangrijke ontwikkelingsgebieden bij. Deze gebieden bestaan uit vier competenties:
•    Emotionele veiligheid
•    Sociale veiligheid
•    Persoonlijke competentie
•    Overdracht van normen en waarden
In de loop der jaren, hebben wij een eigen programma ontwikkeld, waarbij elk kind zich in deze 4 competenties kan ontwikkelen. Dit programma bestaat uit een jaarplanning waarin staat omschreven welke activiteiten de groepen gaan uitvoeren. Met respect voor de ontwikkelingsfase, waarin een kind zich bevindt, worden activiteiten op een educatieve en speelse manier aangeboden. Het plezier in het “samen doen” staat hierbij centraal. De kinderen worden bij het hele proces betrokken:
* De voorbereiding: “wie helpt de juf met het klaar zetten van de spulletjes? Kan jij de schaartjes neerleggen voor mij?”, spanningsopbouw.
* De activiteit zelf: kennisoverdracht, aandacht voor normen, waarden en persoonlijke groei. “wat heb jij dat goed gedaan”.
* De afsluiting: “wie helpt de juf met opruimen van de spulletjes, waar zal ik jouw werkje neerzetten”, spanning afbouw. 
Alle competenties komen aan bod, ook de zelfstandigheid wordt gestimuleerd door het geven van complimentjes en verantwoordelijke taken. Ons pedagogische doel is dat een kind hiervan “groeit” en zelfvertrouwen krijgt. Een mooi eindresultaat en/of kennisoverdracht is een mooie bijkomstigheid, maar geen pedagogisch doel.